nobody logga

HINDER // concept & info

siv1

HINDER: Sex nyanser av hinder med integrerad ensemble

Nobody dansproduktions konstnärliga ledning, koreograf Ann Lindberg och scenograf / kostymör Anja Rühle, undersöker ämnet "hinder och identitet" med utgångspunkten att (funktions)hinder är ett socialt, kulturellt och politiskt fenomen. Hur konstrueras, definieras och representeras (funktions)hinder på olika nivåer i samhället?

Målsättningen är att utforska ämnet tillsammans med tre dansare och tre deltagare som har en funktionsnedsättning eller diagnos och som vill dansa. Vad innebär det att ha ett (funktions)hinder, vilka är villkoren, möjligheterna och begränsningarna? Nobody dansproduktion jobbar med deltagarna och deras hinder ur ett koreografiskt perspektiv och undersöker det individuella rörelsemönstret.

Genom en konstnärlig gestaltning i form av en dansteaterföreställning med planerad premiär 3 mars 2012 och en dokumentation av arbetsprocessen vill nobody dansproduktion bidra till att se hinder som en tillgång och inte en defekt eller brist. Vi vill uppmuntra människor att acceptera och integrera sina hinder och därmed även ha större förståelse för andras (funktions)hinder.

Samarbeten:
•Prof. Georg Grakos, Stockholms Universitet, Institutionen för etnologi: kursen "Diagnoser och identitet"
•Kati Kroß, doktorand i teatervetenskap på Freie Universität Berlin, ämne: "Das Theater des (im)perfekten Menschen" ("Den (o)fullkomliga människans teater")
•Riksförbundet Sällsynta Diagnoser

Projektet får stöd från Fonden Innovativ Kultur, Kulturbryggan, ABF Stockholm och Riksförbundet Sällsynta Diagnoser.

 

HINDER: six shades of hinder with integrated ensemble

Nobody dansproduktion's artistic directors, choreographer Ann Lindberg and set / costume designer Anja Rühle, investigate the topic of obstacles and identity. The project "hinder" is based on the idea that (dis)ability is a social, cultural and political phenomenon. How is (dis)ability constructed, defined and represented at the different levels of society?

The goal of "hinder" is to explore the topic of (dis)ability with three dancers and three participants who have an impairment or diagnosis and who have the desire to dance. What are the conditions, possibilities, limitations and obstacles that are linked to the idea of (dis)ability? Nobody dansproduktion works with the participants from a choreographic perspective and examines the patterns of individual movement.

The result of this investigation will be a danceperformance, which will open on march 3, 2012, as well as an exhibition of the process of creation. Nobody dansproduktion wants to contribute to the process of seeing obstacles as an asset rather than a defect or deficiency - to encourage people to accept and integrate their specific challenges and thus gain a greater understanding of each other and their obstacles and (dis)abilities.

Collaborations:
•Prof. Georg Drakos, Stockholms University, Section of Ethnology: course "Diagnosis and identity"
•Kati Kroß, Phd student at Freie Universität Berlin, subject: "The theatre of the (im)perfect human"
•Rare Diseases Sweden

Supported by Fonden Innovativ Kultur, Kulturbryggan, ABF Stockholm, Rare Diseases Sweden & Platform Stockholm.